Korrosion og biofilm i vandfyldte installationer

Register

Korrosion og biofilm i vandfyldte installationer

When

11. apr 09:00 - 12. apr 15:00

Where

Danmarks Tekniske Universitet
Bygning 101, mødecenteret, lokale S01
Anker Engelunds Vej 1
2800 Kongens Lyngby

Host

Teknologisk Videndeling

Korrosion og biofilm i vandfyldte installationer

Få den nyeste viden inden for området, med dette kursus

Korrosion og nedbrydning af materialer i vandfyldte installationer (fx drikkevand, procesvand og lukkede cirkulerende vandsystemer) medfører fortsat store skader og betydelige omkostninger for de involverede parter og ikke mindst for samfundet. Dertil kommer udfordringer med sygdomsfremkaldende bakterier, biofilmdannelse og driftsstop i form af utilsigtede afbrydelser og nedlukninger af installationerne.

Kurset fokuserer på den nyeste viden inden for området og belyser de vigtigste risikofaktorer forbundet hermed. Derudover gennemgås særlige forhold, man bør være opmærksom på for at reducere risikoen for korrosionsskader og problemer med sygdomsfremkaldende bakterier. Der tages udgangspunkt i nyeste lovgivning herunder revisionen af drikkevandsdirektivet og forventninger til kommende lovændring inden for området.

Undervisningen vil forløbe som en kobling af undervisning og workshops.

Read more here.